Tuesday, 8 November 2011

SEJARAH KAUNSELING

Pada asasnya perkhidmatan kaunseling berasal dari Amerika. Mungkin masyarakat lain boleh mengaku bahawa kaunseling sudah sedia wujud dalam masyarakat masing-masing, tetapi yang nyata perkhimatan itu diperkembangkan di sana. Suasana masyarakat di negara itu menyumbang kepada kemajuan perkhidmatan kaunseling. Amerika sebagai sebuah tamadun baharu dunia, sangat menghormati dan memberi nilai yang tinggi kepada keindividuan. Masyarakat di sana mendokong semangat dan kepercayaan bahawa setiap individu itu mempunyai nilainya yang tersendiri. Sejarah orang Amerika yang kebanyakannya pendatang sangat percaya bahawa kejayaan atau kegagalan seseorang ditentukan oleh individu itu sendiri.

Kepercayaan ini ditambah pula oleh kemajuan ekonomi yang dicapai oleh negara itu. Oleh kerana ada kemewahan hidup, orang Amerika mampu memberi layanan kepada setiap individu rakyatnya. Ini sesuai dengan semangat kaunseling yang bertujuan memberi sokongan supaya setiap orang mampu berkembang mengikut kemahuannya. Keadaan tentu berbeza kiranya masyarakat itu menekankan supaya individu berkembang mengikut tuntutan luar terhadapnya. Masyarakat yang menghadkan hak individu menentukan arah hidupnya, seperti tuntutan masyarakat, politik, agama atau desakan hidup tidak akan membolehkan khidmat kaunseling berkembang.

No comments:

Post a Comment